Existenţa conflictului determină apariţia mecanismelor de apărare, astfel încât eul să fie protejat de anxietate. În acest fel, statusul este menţinut, din moment ce individul nu se confrunta cu sursa de anxietate, ci pur şi simplu investeşte energie emoţională în menţinerea mecanismelor de apărare.

Dacă anxietatea care apare este destul de puternică, astfel încât să întrerupă funcţionarea persoanei, şi mecanismele de apărare eşuează, acest lucru poate precipita apariţia unui fel de cădere care, în mod paradoxal, în cele din urmă acţionează ca un imbold spre schimbare.

Într-adevăr, adesea oamenii cer ajutor psihologic în perioade de stres, fie când strategiile de apărare au eşuat, fie când conflictul devine egodistonic – adică nu este asociat cu nici un câştig secundar, ci este experimentat ca fiind neplăcut în totalitate.

Freudienii timpurii au adoptat un model determinist al dezvoltării care se concentra asupra a ceea ce îi împiedica pe oameni să se schimbe; de exemplu, fixarea persoanelor la o anumită etapă de dezvoltare sau nevoile inconştiente satisfăcute de menţinerea statusului, în acest fel împiedicându-se dezvoltarea şi schimbarea.

Acest model reflectă o psihologie a persoanei, adică accentul era pus exclusiv intrapsihic şi favoriza explicaţiile cauzale lineare care aveau farmecul de a fi simple.

Mai puţină atenţie era acordată întrebării mult mai interesante referitoare la cum anume reuşesc oamenii să se schimbe în ciuda factorilor predispozanţi, care cresc probabilitatea apariţiei problemelor psihologice şi reduc probabilitatea schimbării.

O concentrare exagerată asupra trecutului, ca o influenţă majoră de determinare, nega complexitatea inerentă a condiţiei umane şi multitudinea de forţe şi influenţe care ne modelează şi care produc schimbare. Mai mult decât atât, o poziţie strict deterministă nu mai poate fi susţinută, întrucât medicina modernă a evidenţiat problemele unei astfel de poziţii.

Evenimentele nu mai sunt privite ca fiind inexorabile şi determinate în mod absolut: apariţia lor este mai mult o chestiune legată de o probabilitate crescută sau scăzută.